Current Issue
Pre-publication
Forthcoming
Road Engineering
[JIANG Ying-jun, LI Wan-wan, FANG Jian, LIU Gen-chang]
2017 01 [Abstract](135) [PDF:1426KB] (135)[]
[JIANG Wei, SHA Ai-min, XIAO Jing-jing, WANG Zhen-jun, NIU Ji-qiang]
2017 01 [Abstract](132) [PDF:1188KB] (132)[]
[DING Meng-hua, TSAI Yi-chang, LIU Xiao-fang]
2017 01 [Abstract](102) [PDF:1607KB] (102)[]
[LU Hao, YAN Chang-gen, YANG Xiao-hua, XUE Xiao-hui]
2017 01 [Abstract](95) [PDF:1446KB] (95)[]
[FU Hong-yuan, QIU Xiang, LI Guang-yu, ZENG Ling, LIU Xin-xi]
2017 01 [Abstract](150) [PDF:3564KB] (150)[]
[WANG Rui, CHENG Pei-feng, HAN Chun-peng]
2017 01 [Abstract](72) [PDF:1674KB] (72)[]
Bridge and Tunnel Engineering
[WANG Ling-bo, JIANG Pei-wen, MA Yin-ping]
2017 01 [Abstract](58) [PDF:899KB] (58)[]
[QIN Feng-jiang, DI Jin, ZHOU Xu-hong, ZHANG Qian, LU Wen-ru]
2017 01 [Abstract](65) [PDF:2124KB] (65)[]
[HAN Xing, WANG Xue-wei, ZHU Bing, XIE Ming-zhi]
2017 01 [Abstract](58) [PDF:1840KB] (58)[]
[XIA Zhang-hua, CHEN Jun-min, ZONG Zhou-hong, LIN You-qin]
2017 01 [Abstract](56) [PDF:2482KB] (56)[]
[MA Lei, ZHANG Yong, WAN Shui, JIANG Zheng-wen]
2017 01 [Abstract](42) [PDF:2764KB] (42)[]
Traffic Engineering
[LI Shu-guang, WEI Jing-ya, SHE Sheng-jun]
2017 01 [Abstract](104) [PDF:532KB] (104)[]
[ZHANG Jia-qi, SHAN Yan, WANG Jun-xiang, WANG Chang]
2017 01 [Abstract](78) [PDF:1424KB] (78)[]
Automotive and Mechanical Engineering
[HU Zhi-yuan, MO Wen-hao, QIN Yan, TAN Pi-qiang, LOU Di-ming]
2017 01 [Abstract](50) [PDF:2339KB] (50)[]
[LOU Di-ming, KAN Ze-chao, CAO Zhi-yi, ZHI Huai-bin, LIU Sheng, HU Zhi-yuan ]
2017 01 [Abstract](66) [PDF:1001KB] (66)[]
Information

Journal of Chang¡¯an University(Natural Science Edition)

£¨Started in 1981 Bimonthly£©
Responsible Institution
Ministry of Education of PRC
Sponsor
Chang¡¯an University
Editing & Publishing
Editorial Department of Journal of Chang¡¯an University(Natural Science Edition)
Chief Editor
MA Jian
Address
Chang¡¯an University, Southern Middle Section of the Second Circular Road,Xi¡¯an 710064,China
TEL
86-029-82334383
E-mail
xuebao@chd.edu.cn
Distributed by
China International Book Trading Corporation
CSSN
ISSN 1671-8879
CN 61-1393/N