Current Issue
Pre-publication
Forthcoming
Road Engineering
[WANG Hai-ying, CHANG Xiao, RUAN Qi, LU Dong-yuan]
2017 02 [Abstract](133) [PDF:1086KB] (133)[]
[LIU Kai, REN Jing-ge, WANG Fang, WANG Zhi, LU Xue-yuan, JIN Can]
2017 02 [Abstract](90) [PDF:1724KB] (90)[]
[ZHANG Zong-tao, ZHANG Hong-liang, LI Zhi-gang, CHENG Feng-lei]
2017 02 [Abstract](88) [PDF:1537KB] (88)[]
[LI Bo, LI Peng, ZHANG Xin-yu, CAO Gui, YANG Xiao-long]
2017 02 [Abstract](84) [PDF:2209KB] (84)[]
Bridge and Tunnel Engineering
[FENG Zhong-ju, WANG Fu-chun, SU Hang-zhou, HAN Qiu-shi, XI Chen-xin, LI Yan, YIN Hong-hua, JIAN Xin-lon, LIANG Qian]
2017 02 [Abstract](76) [PDF:2413KB] (76)[]
[YAN Dong-huang, DONG Dao-fu, CHEN Chang-song, TU Guang-ya, YUAN Ming, LI Yan]
2017 02 [Abstract](73) [PDF:1207KB] (73)[]
[SUN Hao, LIU Yong-jian, SUN Ming-yu, QIU Jie-lin, ZHANG Kai]
2017 02 [Abstract](61) [PDF:871KB] (61)[]
[ZHAO Qiu, CAI Wen-ping, CHEN Bao-chun]
2017 02 [Abstract](87) [PDF:3409KB] (87)[]
[DENG Xiang-hui, CHEN Jian-xun, LUO Yan-bin, LI Xu-dong]
2017 02 [Abstract](84) [PDF:2123KB] (84)[]
Traffic Engineering
[LI Yun, ZHANG Sheng-rui, RU Mian-bo]
2017 02 [Abstract](77) [PDF:1292KB] (77)[]
[JIN Shu-xin, WANG Jian-jun, XU Man-gu]
2017 02 [Abstract](85) [PDF:2461KB] (85)[]
Automotive and Mechanical Engineering
[ZHOU Chen-yu, YU Qiang, ZHANG Kai ]
2017 02 [Abstract](60) [PDF:4142KB] (60)[]
Information

Journal of Chang¡¯an University(Natural Science Edition)

£¨Started in 1981 Bimonthly£©
Responsible Institution
Ministry of Education of PRC
Sponsor
Chang¡¯an University
Editing & Publishing
Editorial Department of Journal of Chang¡¯an University(Natural Science Edition)
Chief Editor
MA Jian
Address
Chang¡¯an University, Southern Middle Section of the Second Circular Road,Xi¡¯an 710064,China
TEL
86-029-82334383
E-mail
xuebao@chd.edu.cn
Distributed by
China International Book Trading Corporation
CSSN
ISSN 1671-8879
CN 61-1393/N