Road Engineering
[LI Li-han, ZHANG Ming-jie, QI Wen-yang]
2017 03 [Abstract](214) [PDF:1803KB] (214)[]
[LIU Hong-po AI Chang-fa, RAHMAN Ali, GAO Xiao-wei, QIU Yan-jun]
2017 03 [Abstract](215) [PDF:1459KB] (215)[]
[SU Man-man, ZHANG Hong-liang, ZHANG Yong-ping, ZHANG Zeng-ping]
2017 03 [Abstract](200) [PDF:1586KB] (200)[]
[HUANG Xin-yan, SHA Ai-min, JIANG Wei, WANG Ya-ning]
2017 03 [Abstract](237) [PDF:981KB] (237)[]
[XU An-hua, GUAN Bo-wen, MA Hui, XIA Yu, WU Jia-yu, CHEN Hua-xin]
2017 03 [Abstract](140) [PDF:1417KB] (140)[]
Bridge and Tunnel Engineering
[HU Da-lin, ZHANG Li-xing, CHEN Ding-shi]
2017 03 [Abstract](181) [PDF:5132KB] (181)[]
[MEI Kui-hua, ZOU Xiao-hong, SUN Sheng-jiang, SUN Ya-min, JIN Guo-qing]
2017 03 [Abstract](135) [PDF:3242KB] (135)[]
[NIE Shao-feng, ZHOU Tian-hua, ZHOU Xu-hong, HUO Yang-yang, SUN Yu-jin]
2017 03 [Abstract](154) [PDF:4200KB] (154)[]
[LI Bao-qi, HE Yu-yao, GUO Yuan-shu, QIU Ye-ji]
2017 03 [Abstract](124) [PDF:1667KB] (124)[]
Traffic Engineering
[LI Yuan, GONG Xiao-fang, CHENG Yan-qiu, LIU Da-peng, HUANG Xin-zhi]
2017 03 [Abstract](153) [PDF:2476KB] (153)[]
[LIU Li-fen, ZHAO Wei-zhong, LIU Xing-xing, SHAO Hai-peng]
2017 03 [Abstract](166) [PDF:852KB] (166)[]
Automotive and Mechanical Engineering
[DU Zi-xue, CHEN Liang, WEN Xiao-xia]
2017 03 [Abstract](183) [PDF:1566KB] (183)[]
[WAN Yi-pin, SONG Xu-ding, YU Lu-ping, YUN Zheng-wen]
2017 03 [Abstract](151) [PDF:2116KB] (151)[]