Road Engineering
[LI Li-han, ZHANG Ming-jie, QI Wen-yang]
2017 03 [Abstract](249) [PDF:1803KB] (249)[]
[LIU Hong-po AI Chang-fa, RAHMAN Ali, GAO Xiao-wei, QIU Yan-jun]
2017 03 [Abstract](270) [PDF:1459KB] (270)[]
[SU Man-man, ZHANG Hong-liang, ZHANG Yong-ping, ZHANG Zeng-ping]
2017 03 [Abstract](252) [PDF:1586KB] (252)[]
[HUANG Xin-yan, SHA Ai-min, JIANG Wei, WANG Ya-ning]
2017 03 [Abstract](285) [PDF:981KB] (285)[]
[XU An-hua, GUAN Bo-wen, MA Hui, XIA Yu, WU Jia-yu, CHEN Hua-xin]
2017 03 [Abstract](189) [PDF:1417KB] (189)[]
Bridge and Tunnel Engineering
[HU Da-lin, ZHANG Li-xing, CHEN Ding-shi]
2017 03 [Abstract](218) [PDF:5132KB] (218)[]
[MEI Kui-hua, ZOU Xiao-hong, SUN Sheng-jiang, SUN Ya-min, JIN Guo-qing]
2017 03 [Abstract](162) [PDF:3242KB] (162)[]
[NIE Shao-feng, ZHOU Tian-hua, ZHOU Xu-hong, HUO Yang-yang, SUN Yu-jin]
2017 03 [Abstract](194) [PDF:4200KB] (194)[]
[LI Bao-qi, HE Yu-yao, GUO Yuan-shu, QIU Ye-ji]
2017 03 [Abstract](151) [PDF:1667KB] (151)[]
Traffic Engineering
[LI Yuan, GONG Xiao-fang, CHENG Yan-qiu, LIU Da-peng, HUANG Xin-zhi]
2017 03 [Abstract](181) [PDF:2476KB] (181)[]
[LIU Li-fen, ZHAO Wei-zhong, LIU Xing-xing, SHAO Hai-peng]
2017 03 [Abstract](214) [PDF:852KB] (214)[]
Automotive and Mechanical Engineering
[DU Zi-xue, CHEN Liang, WEN Xiao-xia]
2017 03 [Abstract](220) [PDF:1566KB] (220)[]
[WAN Yi-pin, SONG Xu-ding, YU Lu-ping, YUN Zheng-wen]
2017 03 [Abstract](177) [PDF:2116KB] (177)[]